Dingen moeten niet ingewikkelder worden dan nodig is. Procesanalyse en optimalisatie pak ik aan door het als een project te benaderen, met een heldere doelstelling, een stappenplan een planning.

Als je verbeteringen wilt doorvoeren, is het zaak problemen helder te benoemen. Het gaat bij een probleem niet om 'wie' maar om het 'waarom'. Ik help om de oorzaak van een probleem helder te krijgen om zo tot een structurele oplossing te komen.

Ik vind het van belang om een proces zodanig in te richten dat op het proces op de slimste en kortste manier zo veel mogelijk in een continue stroom door gaat.

procesanalyse